Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Zastępca kierownika

w pełnym wymiarze czasu pracy

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub wyższe z uzupełnieniem kierunkowym,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata na stanowisku kierowniczym w danej specjalności,
 • umiejętności zawodowe: znajomość przepisów ustawy o własności lokali w zakresie Wspólnot,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • pewność siebie i motywacja do pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
  w tym ustaw: o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, Kodeks cywilny, Prawo energetyczne
  i innych przepisów, w szczególności o utrzymaniu czystości, zużyciu wody
  i odprowadzaniu ścieków, o ochronie przyrody itd.,
 • umiejętność wyszukiwania, interpretacji i stosowania orzecznictwa sądów
  w wymienionym zakresie,
 • znajomość przepisów prawa miejscowego wydawanych przez Radę Miejską
  i Prezydenta Miasta,
 • przygotowywanie umów na wykonanie prac budowlanych, konserwacyjnych, porządkowych itp. zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe z kontrahentami.
 • współpraca z podmiotami świadczącymi usługi budowlane w trakcie realizacji prac budowlanych w tym organizowanie odbiorów technicznych, sprawdzanie prawidłowości i jakości wykonywanych prac,
 • przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań z zakresu zlecania prac w imieniu wspólnoty mieszkaniowej,
 • kierowanie zespołem administratorów w zakresie: wydawania poleceń, nadzoru
  i kontroli wykonania pracy,
 • kontrola realizacji decyzji podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe,
 • zatwierdzanie formalne lub merytoryczne dokumentów wynikłych z działalności gospodarczej wspólnot mieszkaniowych,
 • uczestniczenie w wizjach lokalnych, oględzinach prowadzonych w terenie,
 • współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta w sprawach nieruchomości, przygotowywanie pism i wniosków dotyczących zakresu pracy do władz samorządowych Miasta Słupska oraz innych osób i instytucji,
 • podejmowanie działań na rzecz regulacji stanów prawnych w nieruchomościach,
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie wyjaśnień właścicielom i zarządom wspólnot w sprawach związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i pracą administratorów,
 • przygotowywanie pism do zarządów wspólnot mieszkaniowych i do właścicieli lokali.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi
 • długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 • praca wykonywana wewnątrz budynku i w terenie.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane roczne doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów od 15.11.2022 do 05.12.2022 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

 

 pliki do pobrania:

powrót do góry strony