Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
 W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR

 na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa/administracji lub średnie z 3-letnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • pewność siebie i motywacja do pracy
 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • znajomość przepisów prawnych, zarządzeń, wytycznych wydawanych przez Prezesa PGM Sp. z o.o. w zakresie prowadzonych spraw,
 • przygotowywanie dokumentacji postępowań w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych,
 • przeprowadzanie postępowań,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych Spółki,
 • prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań,
 • sporządzenie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,
 • długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej.

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane roczne doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów od 28.10.2022 do 14.11.2022 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

 pliki do pobrania:

powrót do góry strony