Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
 W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY

 na wolne stanowisko pracy

Pracownik Windykacji

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie kierunkowe (średnie lub wyższe),
 • mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie,
 • ogólny staż pracy: minimum 1 rok,
 • biegła obsługa programów pakietu Office (Word, Excel),
 • znajomość programów bilingowych/f-k i pakietu MS Office.
 • znajomość przepisów prawa cywilnego,
 • znajomość ustawy o własności lokali ( w zakresie wspólnot),
 • znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • terminowość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obowiązkowość,
 • nastawienie na realizację wyznaczonych celów,
 • znajomość obsługi komputera,
 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • realizacja procesu windykacji zgodnie z przyjętymi procedurami,
 • wystawianie wezwań do zapłaty i innych wezwań,
 • bezpośrednie nawiązywanie kontaktów z dłużnikami, w tym w terenie,
 • analiza sald,
 • weryfikacja zgromadzonej dokumentacji dotyczącej klienta i proponowanych dalszych działań windykacyjnych,
 • obsługa klienta,
 • sporządzanie sprawozdań wewnętrznych,
 • obsługa programu DOM5.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,
 • długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 • praca wykonywana wewnątrz budynku i w terenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane doświadczenie
  lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów od 03.03.2023 do 31.03.2023 do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

 pliki do pobrania:

powrót do góry strony