Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
 W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY

 na wolne stanowisko pracy

Pracownik ds. administracyjnych w Dziale Kadr, Płac i Administracji

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie kierunkowe administracyjne (średnie lub wyższe),
 • doświadczenie w wykonywanym zawodzie,
 • ogólny staż pracy: minimum 1 rok,
 • biegła obsługa programów pakietu Office (Word, Excel).
 1. Wymagania dodatkowe:
 • uczciwość,
 • terminowość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dobra organizacja pracy,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • pewność siebie i motywacja do pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres.
 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • obsługa programu DOM 5 w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw administracyjnych,
 • sporządzanie miesięcznej listy obecności dla pracowników Spółki,
 • powadzenie ewidencji i sporządzanie skierowań na profilaktyczne badania lekarskie,
 • sporządzenie informacji o terminach ważności szkoleń BHP,
 • sporządzanie wniosków o organizację stażu, zatrudnienie osób bezrobotnych
  w ramach prac interwencyjnych i innych programów,
 • sporządzanie umów na ryczałt samochodowy,
 • sporządzanie i rejestrowanie zezwoleń na parkowanie dla pracowników
  i wykonawców Spółki,
 • weryfikacja i zatwierdzanie oświadczeń dotyczących rozliczenia ryczałtu samochodowego,
 • prowadzenie spraw związanych z działaniem archiwum kadrowo-płacowego,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur Spółki, biletów sieciowych
  dla pracowników Spółki oraz prenumeraty wydawnictw,
 • przygotowanie danych do terminowego dokonania wpłat abonamentów radiowo – telewizyjnych,
 • znakowanie przedmiotów nietrwałych,
 • prowadzenie indywidualnych kart inwentarzowych przedmiotów nietrwałych będących w użytkowaniu pracowników,
 • koordynacja zadań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji składników majątku Spółki stanowiących wyposażenie biur,
 • prowadzenie rejestru faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych dotyczących usług i świadczeń dostarczanych do nieruchomości administrowanych przez Spółkę,
 • prowadzenie, gromadzenie i zabezpieczenie oraz archiwizowanie dokumentacji
  w zakresie prowadzonych spraw, zgodnie z procedurami wewnątrzzakładowymi
  i przepisami szczególnymi,
 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,
 • długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 • praca wykonywana wewnątrz budynku i w terenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane doświadczenie
  lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów od 20.12.2022 do 26.01.2023 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

 pliki do pobrania:

powrót do góry strony