Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
 W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR

 na wolne stanowisko pracy

Administrator ds. lokali użytkowych, garaży i reklam

w pełnym wymiarze czasu pracy

Nabór dotyczy zatrudnienia na okres próbny

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • ogólny staż pracy: minimum 1 rok,
 • umiejętności zawodowe: znajomość przepisów ustawy lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
 • doświadczenie zawodowe: mile widziane
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • pewność siebie i motywacja do pracy,
 • biegła znajomość pakietu Ms Office (Word, Excel), sprawne posługiwanie się Internetem,
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • znajomość przepisów prawnych, zarządzeń, wytycznych wydawanych przez Prezesa PGM Sp. z o.o. w zakresie prowadzonych spraw,
 • umiejętne posługiwanie się i wykorzystywanie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • w uzgodnieniu z kierownikiem prowadzenie spraw związanych z administrowaniem lokalami  komunalnymi, pomieszczeniami gospodarczymi i garażami,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi PGM Sp. z o.o. w Słupsku oraz wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku,
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi
 • długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 • praca wykonywana wewnątrz budynku i w terenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane roczne doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów od 1.02.2024 do 14.02.2024 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

 

 pliki do pobrania:

powrót do góry strony