Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY

na wolne stanowisko pracy

Pracownik Obsługi Sekretariatu

W pełnym wymiarze czasu pracy

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas zastępstwa.

 1. Wymagania:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe lub średnie administracyjne
 • mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie.
 • ogólny staż pracy: minimum 1 rok,
 • biegła obsługa programów pakietu Office (Word, Excel)
 1. Wymagania dodatkowe:
 • uczciwość,
 • terminowość,
 • rzetelność,
 • dobra organizacja pracy,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji w dzienniku podawczym w formie elektronicznej DOM5.
 • adresowanie, wysyłanie i prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej.
 • wydawanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki.
 • prowadzenie rejestru faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych.
 • prowadzenie, gromadzenie i zabezpieczanie oraz archiwizowanie dokumentacji
  w zakresie prowadzonych spraw, zgodnie z procedurami wewnątrzzakładowymi
  i przepisami szczególnymi.
 • zabezpieczenie dokumentacji oraz pieczątek w czasie nieobecności w sekretariacie oraz po zakończeniu dnia pracy.
 • bezpośrednia i pośrednia obsługa klienta.
 • właściwe użytkowanie urządzeń biurowych.
 • Obsługa centrali w zakresie łączenia rozmów telefonicznych z zewnątrz.
 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 • Intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,
 • Długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 • Praca wykonywana wewnątrz budynku.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane roczne doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

na adres e- mail: rekrutacja@pgm.slupsk.pl

Termin składania dokumentów od 15.05.2023r. do 26.05.2023r. roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

pliki do pobrania:

powrót do góry strony