Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

Agnieszka Zwierz

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
ogłasza nabór na stanowisko
Obsługa sekretariatu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na okres próbny z możliwością przedłużenia

 

 1. Wymagania:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe lub średnie administracyjne
 • mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie.
 • gólny staż pracy: minimum 1 rok,
 • biegła obsługa programów pakietu Office (Word, Excel)
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • obsługa edytorów tekstu,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • pewność siebie i motywacja do pracy
 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • Obsługa sekretariatu w tym:

 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji w dzienniku podawczym w formie

  Adresowanie, wysyłanie i prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej.

 • Dopilnowanie terminowej ekspedycji korespondencji wychodzącej.

 • Wydawanie korespondencji do poszczególnych administracji, działów i innych komórek organizacyjnych Spółki, a także urzędów.

 • Prowadzenie rejestru faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych dotyczących usług i świadczeń dostarczanych do nieruchomości administrowanych przez Spółkę

 • Prowadzenie, gromadzenie i zabezpieczanie oraz archiwizowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw, zgodnie z procedurami wewnątrzzakładowymi i przepisami szczególnymi.

 • Bezpośrednia i pośrednia obsługa klienta oparta na kontakcie osobistym, telefonicznym, drogą elektroniczną oraz poprzez komunikator skype.

 • Niezwłoczne przekazywanie zainteresowanym pracownikom i komórkom organizacyjnym treści otrzymanych telefonogramów, awizowanych przesyłek, e-maili.

 • Kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych Spółki.

 • Obsługa centrali w zakresie łączenia rozmów telefonicznych z zewnątrz.

 • Ścisłe przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.


  Wymagane dokumenty:
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji,


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

na adres e- mail       rekrutacja@pgm.slupsk.pl

Termin składania dokumentów od 12.05.2022 do 26.05.2022 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

pliki do pobrania:

powrót do góry strony