Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
 W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR

 na wolne stanowisko pracy

Inspektor Nadzoru

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie techniczne budowlane, wyższe inżynierskie, magister inżynier
  w specjalności KONSTR. - BUD.
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata na stanowisku technika budowlanego lub kierownika budowy, 
 • umiejętności zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, przynależność do PIIB,
 • doświadczenie w przeglądach technicznych budynków,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • pewność siebie i motywacja do pracy
 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • wykonywanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich zgodnie z Ustawą- Prawo Budowlane,
 • umiejętność czuwania nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych
 • umiejętność kosztorysowania robót, praktyczna znajomość pakietu MS-OFFICE,
 • praktyczna wiedza z zakresu stosowania Prawa Budowlanego, przepisów technicznych oraz norm branżowych,
 • nadzór i kontrola nad remontami obiektów w zasobach spółki,
 • czynny udział w projektach o charakterze doradztwa technicznego w branży budowlanej, w ramach audytów technicznych budynków.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,
 • praca wykonywana wewnątrz budynku i w terenie,
 • praca na wysokości powyżej 3m.

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów do 31.12.2023 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

 pliki do pobrania:

powrót do góry strony