Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
 W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR

 na wolne stanowisko pracy

Administrator 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • ogólny staż pracy: minimum 1 rok,
 • umiejętności zawodowe: znajomość przepisów ustawy o własności lokali w zakresie Wspólnot,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • pewność siebie i motywacja do pracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • znajomość przepisów prawnych, zarządzeń, wytycznych wydawanych przez Prezesa PGM Sp. z o.o. w zakresie prowadzonych spraw,
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowanie i prowadzenie rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowanie planów gospodarczych wynikających z przeglądów technicznych oraz wniosków właścicieli zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych,
 • wystawianie zleceń do pionu technicznego w zakresie wykonywania prac
  remontowo - konserwacyjnych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wynajmem nieruchomości wspólnej
 • prowadzenie spraw regresów z tytułu ubezpieczenia nieruchomości wspólnej lub lokali związanych z powstałymi szkodami.
 • odczyty wodomierzy w lokalach oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie (odbiór
  i plombowanie wodomierzy, kontrola ich wskazań; wystawianie kart wymiaru opłat
  i innych informacji dotyczących właścicieli oraz ich wysyłanie lub indywidualne rozprowadzanie),
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali, 
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi
 • długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 • praca wykonywana wewnątrz budynku i w terenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane roczne doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów od 27.03.2023 do 07.04.2023 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

 

 pliki do pobrania:

 

powrót do góry strony