Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 • 76-200 Słupsk
 • ul. Tuwima 4
 • tel.: +48 (59) 842 52 22, 8487 500
 • faks:+48 (59) 842 80 48
 • e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108416
REGON: 771285155 NIP 839-000-79-64 
 
Prezes Zarządu
Agnieszka Zwierz

 • ul. Tuwima 4
 • tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
 • faks: (59) 842 80 48 
 • e-mail: agnieszka.zwierz@pgm.slupsk.pl

Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami - Prokurent
Andrzej Nazarko

 • ul. Tuwima 4
 • tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
 • faks: (59) 842 80 48 
 • e-mail: andrzej.nazarko@pgm.slupsk.pl
 • pgm-nazarkostatus pgm-nazarko

Dyrektor ds. technicznych
Grzegorz Kubanek 

 • ul. Tuwima 4 
 • tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
 • faks: (59) 842 80 48 
 • e-mail: grzegorz.kubanek@pgm.slupsk.pl 
 • pgm-kubanekstatus pgm-kubanek

Główny Księgowy - Prokurent
Elza Jabłońska 

 • ul. Tuwima 4 
 • tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
 • faks: (59) 842 80 48 
 • e-mail: elza.jablonska@pgm.slupsk.pl 
 • pgm-jablonskastatus pgm-jablonska


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zarządza: 

 1. Komunalnym zasobem mieszkaniowym działając na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Urzędem Miejskim w Słupsku. 
 2. Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, działając w oparciu o podpisaną z każdą wspólnotą umową o zarządzanie. 

Budynki zarządzane przez PGM sp. z o.o. są ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.
Do zadań spółki należą w szczególności:

 • zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z mediów i usług, których dostawcami są inne podmioty (ENERGA S.A., Wodociągi Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o., itd.)
 • organizacja oraz nadzorowanie prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych w ramach środków, przeznaczonych na utrzymanie swoich zasobów przez właścicieli lokali
 • windykacja zobowiązań lokatorów - w tym - uchwalonego przez Radę Miejską czynszu najmu oraz opłat za media i usługi i rozliczanie się w imieniu odbiorców z dostawcami mediów i usługodawcami
 • windykacja zobowiązań właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
 • wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego administrowania nieruchomościami, m.in. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, reklam na podstawie decyzji właściciela zasobu, prowadzenie windykacji sądowej i komorniczej, itp.
 • reprezentowanie Wspólnot Mieszkaniowych przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. składa się z wielu komórek organizacyjnych wykonujących swoje działania w zakresie zarządzania nieruchomościami na terenie całego miasta.
PGM działa poprzez rejonowe jednostki organizacyjne tj. Administracje Zasobów Gminnych , Administracje Wspólnot i Lokali nr 1, Administracje Wspólnot i Lokali nr 2, Biuro Obsługi Mieszkańca, Biuro Zamiany Mieszkań, Referat Mieszkaniowy, natomiast centrum zarządzania firmą znajduje się w siedzibie przy ul. Tuwima 4.
Budynki będące w zasobie administrowanym przez Spółkę  podzielone są na trzy rejony i zarządzane są bezpośrednio w  poniżej wskazanych Administracjach. Administracje są miejscem gdzie mieszkaniec może załatwić najwięcej spraw,  gdyż tutaj przyjmują administratorzy, którzy bezpośrednio sprawują pieczę i nadzór nad stanem technicznym oraz porządkiem w budynku. W administracjach również można uzyskać informacje na temat wysokości aktualnych opłat, pobrać blankiety wpłat, zgłosić awarię, powziąć podstawowe wiadomości na temat możliwości zamiany mieszkania czy formy oddłużenia. Na poziomie administracji wszystkie Państwa sprawy powinny być załatwione.

Administracja Zasobów Gminnych
Pl. Zwycięstwa 4
Tel. (59) 8487 671

Administratorzy przyjmują mieszkańców
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 - 10.00   oraz  13.00 - 15.00, a w piątki  7.00 - 10.00.Administracja Wspólnot i Lokali nr 1
Ul. Prusa 6
Tel. (59) 8487 600

Administratorzy przyjmują mieszkańców
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 - 10.00   oraz  13.00 - 15.00, a w piątki  7.00 - 10.00.Administracja Wspólnot i Lokali nr 2
Ul. Niemcewicza 15
Tel. (59) 8487 640

Administratorzy przyjmują mieszkańców
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 - 10.00   oraz  13.00 - 15.00, a w piątki  7.00 - 10.00.Natomiast przy ul. Tuwima 4 w siedzibie firmy można załatwić sprawy związane z zamianą mieszkania, złożeniem wniosku o umorzenie bądź rozłożenia zadłużenia na raty, zapisać się na indywidualne spotkanie z Prezesem Zarządu oraz powziąć informacje o ogłaszanych przetargach.

Sekretariat siedziby Spółki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Najemców lokali gminnych bezwzględnie obowiązuje następujący numer konta: 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001

powrót do góry strony