Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO OPUSZCZENIU LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.).

 • 31 Uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek skierowanie do zawarcia umowy najmu po opuszczeniu lokalu przez najemcę (PGM-BSL.IIA).
 • Deklaracja o wysokości dochodów udokumentowana zaświadczeniami o dochodach z trzech ostatnich miesięcy całego gospodarstwa domowego. *

            Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu - podatek należny od osób fizycznych - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne - alimenty zapłacone na rzecz innych osób.

 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia sądowej separacji kserokopię tego dokumentu.

 

 1. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Lokalowych PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4

pokój nr 5

tel. 59 84 87 686

e-mail: bsl@pgm.slupsk.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

 1. UWAGI:

* Za dochód od 1.07.2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.

 

powrót do góry strony