Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

Zamiana lokalu za porozumieniem stron

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska - § 20,23

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek „Wniosek o zamianę lokalu na wniosek najemcy” (PGM-BSL.VIIA)

 • Oświadczenie o posiadniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (oświadczenie zostaje złożone pod sankcją odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów Kodeksu karnego),

 • Oświadczenie o stanie cywilnym oraz liczbie małoletnich dzieci, jak również małoletnich przysposobionych przez daną osobę oraz małoletnich, dla których dana osoba stanowi rodzinę zastępczą,

 • Oświadczenie ostanie majątkowym,

 • Deklaracja o wysokości dochodów udokumentowana zaświadczeniami o dochodach całego gospodarstwa domowego ( tj. przychód - koszty uzyskania przychodu- podatek należny od osób fizycznych - składki na ubezpieczenie społeczne-składki na ubezpieczenie zdrowotne- alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku całego gospodarstwa domowego)

 • Aktualna umowa najmu lokalu bądź przydział na lokal (w przypadku lokali własnościowych akt notarialny nabycia nieruchomości oraz aktualny wypis z księgi wieczystej.

 • Jeżeli przy zamianie uczestniczy lokatorskie prawo do lokalu np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, należy przedstawić zgodę na zamianę na dany lokal.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

Brak.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Lokalowch PGM Sp. z o.o.

Pl. Zwycięstwa 4

BOM

tel. 59 84 87 705

e-mail: bsl@pgm.slupsk.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącym sprawę.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o zamianę lokalu na wniosek najemcy PGM-BSL.VIIA

 • Oświadczenie o nieposiadaniu/posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.

 • Oświadczenie ostanie majątkowym.

 • Deklaracja o wysokości dochodów.

powrót do góry strony