Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

„PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO / NAJMU POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.),

 

 • 8 i 9 Uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r.
  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego/najmu pomieszczenia tymczasowego, potwierdzony przez Administratora budynku i Biuro Obsługi Mieszkańca PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4 wraz z załącznikami (PGM-BSL.IVB).
 • Deklaracja o wysokości dochodów udokumentowana zaświadczeniami o dochodach
  z trzech ostatnich miesięcy całego gospodarstwa domowego.*

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu – podatek należny od osób fizycznych – składki  na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób.

 • Oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia sądowej separacji, kserokopię tego dokumentu.

 

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Lokalowych PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4,

pokój nr 5,

tel. 59 8487698

e-mail: bsl@pgm.slupsk.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

 1. UWAGI:

W przypadku  braku  kompletu  wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.

 • Za dochód od 1 lipca 2021 uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
  28 listopada 2003 r. - o świadczeniach rodzinnych.
powrót do góry strony