Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

NAJEM SOCJALNY LOKALU NA PODSTAWIE WYROKU SĄDOWEGO

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.).

 

 • 8 Uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek: „Wniosek o najem socjalny lokalu na podstawie wyroku sądowego”
  (PGM-BSL.III).
 • Oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odpis (lub uwierzytelniona kopia) wyroku sądowego, z którego wynika uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.

 

 1. OPŁATA:

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

 

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Lokalowych PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4

pokój nr 6

tel. 59 84 87 699,

e-mail: bsl@pgm.slupsk.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

 1. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.

 

Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w zasobie innym niż Miasta następuje według kolejności dostarczenia prawomocnego wyroku sądowego przez wierzyciela, osobę uprawnioną do lokalu socjalnego lub interwenienta ubocznego.

powrót do góry strony