Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

NAJEM LOKALU

NA CZAS NIEOZNACZONY/ NAJEM SOCJALNY

 

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.).

 

 • 10, 13, 14, 15, 17 Uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony/najem socjalny (PGM-BSL.IV).
 • Arkusz Aktualizacyjny dane do wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony/najem socjalny (PGM-BSL.IVA).
 • Pisemne uzasadnienie ubiegania się o najem lokalu.
 • Deklaracja o wysokości dochodów udokumentowana zaświadczeniami o dochodach z trzech ostatnich miesięcy całego gospodarstwa domowego.*

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób.

 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia sądowej separacji kserokopię tego dokumentu.

 

       II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

       III.TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Lokalowych PGM Sp. z o.o.

Pl. Zwycięstwa 4

pokój nr 5

tel. 59 84 87 698

e-mail: bsl@pgm.slupsk.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 1. UWAGI:

 

* Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. - o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącym sprawę.

powrót do góry strony