WYKAZ TERMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM LOKALI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU