WYKAZ TERMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT