WAŻNY KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI LOKALI

 

Wszyscy właściciele lokali (mieszkalnych i użytkowych) mają ustawowy obowiązek złożenia

deklaracji o wykorzystywanym źródle ciepła w lokalu na cele ogrzewania i ciepłej wody do

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

w terminie do 30 czerwca 2022 roku

(w formie elektronicznej www.ceeb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta)


  

  • W budynkach ogrzewanych z sieci miejskiej CO deklaracje dla całego budynku złożył zarządca PGM Sp. z o.o.

 

  • Jeżeli w lokalu znajduje się lokalne źródło ciepła (kominek, podgrzewacz wody, kocioł gazowy, itp.) to właściciel ma obowiązek złożenia deklaracji za źródło ciepła w swoim lokalu.

 

  • Dla lokali komunalnych, w imieniu właściciela Miasta Słupsk, deklaracje złożył zarządca PGM Sp. z o.o.