Przypominamy, że trwa głosowanie w kolejnej edycji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019!
 
Od 5 do 25 czerwca każdy mieszkaniec naszego miasta może oddać swój cenny głos na niezwykłe projekty zgłoszone do SBP 2019! Pod głosowanie poddaliśmy 43 projekty - 7 infrastrukturalnych ogólnomiejskich, 8 infrastrukturalnych lokalnych oraz 28 społecznych. 
 
Każdy mieszkaniec może złożyć jedną kartę (papierową lub elektroniczną), na której wskaże do 5 zadań - maksymalnie jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, maksymalnie jedno zadanie infrastrukturalne lokalne i maksymalnie 3 zadania społeczne. Co ważne - w tym roku nie ma ograniczenia wiekowego! Podstawą do oddania głosu jest zamieszkiwanie na terenie Słupska. 
 
Należy pamiętać, że oddanie więcej niż jednej karty powoduje unieważnienie wszystkich kart! Jeden mieszkaniec - jedna karta do głosowania! 
G
łosy elektroniczne jak zwykle będą możliwe do oddana dzięki narzędziu na www.slupsk.wybiera.pl w zakładce "Karta do głosowania". Na wspomnianej stronie internetowej znajduje się też lista 12 punktów do głosowania, w których można oddać głos papierowo. W każdym punkcie znajduje się też lista zadań wraz z numerami, które wpisujemy na karcie do głosowania oraz opis wszystkich zadań poddanych pod głosowanie.
 

Zachęcamy do dzielenia się z bliskimi informacją o głosowaniu oraz do popierania najciekawszych wg Państwa projektów!