Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 10 maja 2019 r. dotyczące możliwości wsparcia sektora mieszkaniowego w ramach Działania 10.5 Efektywność energetyczna - wsparcie pozadotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Przedmiotem wsparcia jest finansowanie inwestycji, które wpłyną na zmniejszenie strat ciepła budynków mieszkalnych. Modernizacja energetyczna może obejmować systemy grzewczo-wentylacyjne, instalacje wewnętrzne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także instalację systemów monitoringu i zarządzania energią.
W programie spotkania m.in.: 
Instrument finansowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych, w tym:

  • Do kogo skierowana jest pożyczka
  • Przeznaczenie pożyczki
  • Zasady finansowania
  • Wymagania wobec inwestora
  • Proces decyzyjny
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich - wskażemy gdzie i w jaki sposób szukać przydatnych informacji. 

Zasady aplikowania omówi ekspert.
 
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 10 maja 2019 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, 
ul. Portowa 13 B, w godz. 10:00 - 12:00 (sala konferencyjna, I piętro).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 9 maja 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub 
(59) 714 18 45

 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.