Zarządzenie Nr 438/ZN/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu koncepcji budowy parkingu dla zadania „Budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta 74" realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Więcej informacji:

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/36183.html