Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  informuje,  że  z  dniem 1 stycznia 2020 roku  na mocy  art. 7  ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o Zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, została zmieniona definicja małej wspólnoty mieszkaniowej.  Obecnie  małą  wspólnotę  tworzą  właściciele  lokali  wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, których łączna ilość nie jest większa niż 3.

Wspólnoty, w których ilość lokali wynosi od 4 do 7, w sposób automatyczny stają się „dużymi” wspólnotami mieszkaniowymi. Właściciele w tych wspólnotach będą musieli wybrać zarząd wspólnoty, który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Decyzje przekraczające zwykły zarząd (na przykład w sprawie remontów) nie wymagają już jednomyślności właścicieli, lecz podejmowane są większością. Prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz zasady zarządu nieruchomością wspólną określa Ustawa o własności lokali (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2019, z późniejszymi zmianami).