SZANOWNI PAŃSTWO

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od poniedziałku 15 czerwca 2020 roku wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców poprzez otwarcie siedzib poszczególnych administracji i biura Zarządu Spółki. Składanie pism i udzielanie porad odbywać się będzie na zasadach jakie obowiązywały przed ogłoszeniem stanu epidemii z następującymi ograniczeniami:

1/dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba za wyjątkiem:

a) dziecka do ukończenia 13. roku życia;

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw;

d) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2/każda osoba załatwiająca sprawę winna założyć maseczkę lub osłonę, zakrywające usta i nos.

3/obowiązują jednorazowe rękawiczki ochronne lub rękawiczki foliowe,

4/czas obsługi mieszkańca nie może trwać dłużej niż 15 minut,

5/oczekujący w kolejce muszą zachować odległość między osobami co najmniej  2 m. i w sposób nie zakłócający przemieszczania się w tym czasie pracowników.

 

W celu skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników prosimy o kontaktowanie się elektronicznie lub przez telefon.

W sprawach rozliczeń czynne będzie Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach od 7:45 do 10:45.

Pracownik ma prawo zwrócić uwagę lub odmówić obsługi osób, które nie posiadają maseczki lub osłony zakrywających usta i nos.

 

Kasa PGM została ostatecznie zamknięta.

 

Prezes Zarządu

Ewa Wach