WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargu pisemnym ograniczonym na najem:

 

LOKALU UŻYTKOWEGO – UL. STARY RYNEK 7 W SŁUPSKU, z przeznaczeniem na miejsca spotkań z funkcją kulturalno – edukacyjną (wystawienniczą i artystyczną).

 

Przetarg odbędzie się w dniu  11 września 2020 o godzinie 11.00 w sali nr 10 (parter) w budynku Administracji Zasobów Gminnych przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

- wpłacenie wadium na konto Miasta Słupska :  mBank S.A. 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z dopiskiem „WADIUM PRZETARG LOKAL UŻYTKOWY UL. STARY RYNEK 7”.

- złożenie do dnia 07 września 2020 r. do godziny 14.45 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. J. Tuwima 4, pokój nr 4 (I piętro) zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz oferty na przetarg.

 

Pełną treść ogłoszeń umieszczono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku:
  • • siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),
  • • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),
  • • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),
  • • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.