WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargu ustnym ograniczonym na najem LOKALI UŻYTKOWYCH (MAGAZYNÓW) oraz GARAŻY.

 

Przetargi odbędą się w dniu 27 lutego 2020 r. w sali nr 10 (parter) w budynku Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. przy Placu Zwycięstwa 4 w Słupsku :

 

o godzinie 10.00 przetarg  na najem garaży,

o godzinie 11.00 przetarg na najem lokali użytkowych (magazynów).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z o.o.  w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 4, do dnia 21 lutego 2020 r. czynnej w godzinach od 8.15 do 13.00.

 

Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń :

 

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),

 

  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),
  • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

 

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.