WYCIĄG Z WYKAZU

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o wywieszeniu wykazu wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla osób nieposiadających zadłużenia wobec Miasta Słupska.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 . r. w pokoju nr 6 (I piętro) budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku o godzinie 11.30.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium do dnia 22 kwietnia 2024 r. (data wpływu na konto wynajmującego) na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty: WADIUM za lokal użytkowy (adres lokalu wraz z powierzchnią). Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji,
  • brak zadłużenia wobec Miasta Słupska (np. z tytułu: opłat lokalnych, czynszu najmu oraz opłat niezależnych od wynajmującego – opłaty za media).

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczano na tablicach ogłoszeń:

 

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku:
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych przy Placu Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku (tablica ogłoszeń parter),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

 

oraz na stronach internetowych: www.slupsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w biurze lokali użytkowych garaży
i reklam – PGM Sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10), tel. 59 84 87 700.

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.