Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w przetargu ustnym ograniczonym do osób nieposiadających zadłużenia wobec Miasta Słupska.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. w pokoju nr 6 ( I piętro ) budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku  o godzinie 13.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium do dnia 18 listopada 2022 r. (data wpływu na konto wynajmującego) na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty : WADIUM na lokal użytkowy (adres lokalu wraz                         z powierzchnią). Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem                    w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji,
  • brak zadłużenia wobec Miasta Słupska (np. z tytułu : opłat lokalnych, czynszu najmu oraz opłat niezależnych od wynajmującego – opłaty za media).

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczano na tablicach ogłoszeń :

 

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot Mieszkaniowych, ul. Niemcewicza 15 w Słupsku (tablica ogłoszeń parter),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

 

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w biurze lokali użytkowych garaży i reklam – PGM Sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.