Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o wywieszeniu wykazu wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym w systemie „7 za 1” dla osób nieposiadających zadłużenia wobec Miasta Słupska.

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczano na tablicach ogłoszeń :

 

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),

 

  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych przy Placu Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku (tablica ogłoszeń parter),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

 

oraz na stronach internetowych: www.slupsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w biurze lokali użytkowych garaży
i reklam – PGM Sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 3), tel. 59 84 87 700.

 

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.