WYCIĄG Z WYKAZÓW

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o wywieszeniu wykazów garaży przeznaczonych do najmu w przetargach ustnych ograniczonych.

 

Przetargi odbędą się w dniu 19 stycznia 2021 r. w pokoju nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 PGM Sp. z o. o. przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku :

 

o godzinie 13.15 przetarg na najem garaży (I przetarg),

o godzinie 13.50 przetarg na najem garaży (II przetarg).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  • wpłacenie wadium do dnia 13 stycznia 2021 r. na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty : WADIUM na garaż (adres garażu wraz z powierzchnią). Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji,
  • brak zadłużenia wobec Miasta Słupska (np. z tytułu : opłat lokalnych, czynszu najmu oraz opłat niezależnych od wynajmującego – opłaty za media).

 

 

Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń :

 

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),

 

  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),
  • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

 

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w biurze lokali użytkowych garaży i reklam – PGM Sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) –                              tel. 59 8487700.

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.