WYCIĄG Z WYKAZU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o możliwości wzięcia udziału w przetargu garażu znajdującego się na działce nr 114/7, obręb 6 przy ulicy Traugutta 5 w Słupsku, przeznaczonego do najmu w przetargu ustnym ograniczonym tylko dla mieszkańców budynku, nieposiadających zadłużenia wobec Miasta Słupska.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. w pokoju nr 6 ( I piętro) budynku Zarządu PGM Sp .z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku o godzinie 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium do dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu na konto wynajmującego) na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty: WADIUM na garaż (adres garażu wraz z powierzchnią). Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji,
  • brak zadłużenia wobec Miasta Słupska (np. z tytułu: opłat lokalnych, czynszu najmu oraz opłat niezależnych od wynajmującego – opłaty za media).

Pełną treść ogłoszenia umieszczano na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku:
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot Mieszkaniowych nr 1, ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

(tablica ogłoszeń parter),

  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),3. W budynku mieszkalnym Traugutta 5 oraz na budynku garażu (nr ew. 2767).

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w biurze lokali użytkowych garaży i reklam – PGM Sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.