Program Ulga od długu

Ulga w spłacie zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego

 

            Sytuacje takie jak wysokość miesięcznych rat, błędne kalkulacje, utrata pracy czy nagła choroba często powodują, że wiele rodzin nie może sobie poradzić z rosnącym zadłużeniem. Zaciąganie kolejnych kredytów na poczet spłaty zalegających zobowiązań sprawia, że wiele osób czuje, iż narastająca spirala zobowiązań staje się nie do pokonania. Warto jednak mieć świadomość, że istnieje wiele programów pomocowych pozwalających na systematyczne wychodzenie z zadłużenia.

 

            Dlatego zapraszamy wszystkie chętne osoby, które znalazły się w tarapatach finansowych do zapoznania się z Programem Ulga od długu, będącego nową wersją Programu Dozorca, który w poprzednich latach cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, ponieważ wskazywał im inną ścieżkę wyjścia z kłopotów finansowych. Program Dozorca oprócz możliwości odpracowania zadłużenia dawał również szanse pozyskania doświadczenia zawodowego, tak obecnie pożądanego na rynku pracy. 

 

            Program Ulga od długu został przygotowany jako program oddłużeniowy skierowany do osób zadłużonych i jest jedną z możliwych form oddłużenia się mieszkańców korzystających z lokali będących w zasobie gminy, z tytułu zaległości czynszowych oraz innych opłat za lokale komunalne. Celem Programu jest odpracowanie zadłużenia poprzez aktywizację zawodowo – społeczną osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez świadczenie usług na rzecz Miasta Słupska.

 

            O udział w Programie mogą ubiegać się osoby, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny wchodzący w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska.

 

            Informacje o rodzaju prac wykonywanych przez dłużnika w ramach Programu można uzyskać w siedzibie Administracji Zasobów Gminy PGM Sp. z o.o. przy Placu Zwycięstwa 4 w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 59-84-87-690.

Więcej informacji tutaj.

 

Jak skorzystać z programu?

  1. Należy zgłosić się do siedziby Administracji Zasobów Gminy i złożyć wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.
  2. Podpisać porozumienie.
  3. W czasie trwania porozumienia należy regularnie wnosić comiesięczne opłaty za czynsz oraz media.