PGM Sp. z o.o. informuje,  że  decyzją  PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 23 sierpnia 2022r. zostały zatwierdzone nowe taryfy ciepła, o które wnioskował dostawca ciepła ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o. Zgodnie z tą taryfą od dnia 7 września 2022r. nastąpi podwyżka cen i stawek opłat średnio o 64% w stosunku do cen ustalonych poprzednią decyzja URE z dnia 11 maja 2022 roku. Powyższe zmiany cen i stawek opłat za ciepło, będą wymagały zmiany zaliczek pobieranych na poczet Centralnego Ogrzewania oraz Podgrzewania Ciepłej Wody Użytkowej, w tych lokalach i budynkach, które korzystają z ciepła systemowego wytwarzanego przez  ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                    Prezes Zarządu

PGM Sp. z o.o

Agnieszka Zwierz