O g ł o s z e n i e

Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne,  w tym także Państwa i pracowników PGM, zmuszeni jesteśmy do zastosowania wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zasad higieny.

W związku z tym zdecydowaliśmy o zastosowaniu środków wzmożonej ostrożności i ograniczeniu bezpośrednich kontaktów mieszkańców z naszymi pracownikami, poprzez:

1/całkowite wyłączenie kontaktów z pracownikami PGM i zamknięcie biur: przy ul. Prusa 6, ul. Niemcewicza 15, Placu Zwycięstwa 4 i ul. Tuwima 4 - aż do odwołania,

2/wyłączenie – zmniejszenie do niezbędnego minimum kontaktów z administracjami, które obowiązywać będą tylko i wyłącznie w przypadku awarii tj. gwałtownych, nieprzewidzianych uszkodzeń lub zniszczeń powodujących przerwę w używaniu budynku lub mieszkania, aż do odwołania -  w tym przypadku kontakt z mieszkańcami polegać będzie tylko na ewentualnej wizycie w budynku lub mieszkaniu.

Możliwe jest wysyłanie pism w y ł ą c z n i e  w formie papierowej pocztą bądź e-maili i połączenia telefoniczne.

W przypadku pism wysyłanych pocztą prosimy dodać numer telefonu lub nazwę skrzynki e-mail.

 

Awarie należy zgłaszać telefonicznie lub e-mailem na adres administratora lub skrzynkę sekretariat@pgm.slupsk.pl.

Telefony:

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 – tel. 59 84 87 600

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 15 – tel. 59 84 87 640

Administracja Zasobów Gminnych, Plac Zwycięstwa 4 - tel. 59 84 87 671

Zarząd PGM, ul. Tuwima 4 – tel. 59 84 87 500

 

W związku z zamknięciem kasy, najemcy i użytkownicy lokali komunalnych, bez dodatkowej opłaty, płatności mogą uiszczać w mBanku przy ul. Filmowej 2, który przyjmuje wpłaty tylko na rachunki własne mBanku.

 

Przepraszamy bardzo za powyższe utrudnienia. Będziemy wdzięczni za zrozumienie podjętych działań.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 16 marca 2020 roku, aż do odwołania.

 

Ewa Wach

Prezes Zarządu PGM Sp. z o.o.

 

Informacja dodatkowa.

W celu bezpośredniego odbioru prosi się osoby dostarczające przesyłki: Poczty Polskiej, zamówione przesyłki towarowe, korespondencję Urzędu Miejskiego, aby telefonicznie powiadomiły sekretariaty o dostarczeniu na miejsce i konieczności odbioru przesyłek.