Urząd Miejski w Słupsku zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta Słupska o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (groszek, orzech, miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta Słupska, liczby kotłów na paliwo stałe, w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne oraz ilości zapotrzebowania na wskazany asortyment.

Zgodnie z projektem ustawy sejmowej z dnia 11 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości do 1,5 tony w 2022 roku i 1,5 tony w 2023 r. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słupsku w Wydziale Administracyjno-Technicznym przy Placu Zwycięstwa 3, pokój nr 16 (w godzinach urzędowania) lub przesłać elektronicznie na adres: wegiel@um.slupsk.pl

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r. do godziny 16.00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  • 59 8488 381
  • 59 8488 250
  • 59 8488 408

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego