O g ł o s z e n i e

Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne,  w tym także Państwa i pracowników PGM, zmuszeni jesteśmy do zastosowania wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zasad higieny.

 

W związku z tym zdecydowaliśmy o zastosowaniu środków wzmożonej ostrożności i ograniczeniu bezpośrednich kontaktów mieszkańców z naszymi pracownikami, poprzez:

1/całkowite wyłączenie kontaktów z pracownikami PGM i zamknięcie biur: przy ul. Prusa 6, ul. Niemcewicza 15, Placu Zwycięstwa 4 i ul. Tuwima 4 - aż do odwołania,

2/wyłączenie – zmniejszenie do niezbędnego minimum kontaktów z administracjami, które obowiązywać będą tylko i wyłącznie w przypadku awarii tj. gwałtownych, nieprzewidzianych uszkodzeń lub zniszczeń powodujących przerwę w używaniu budynku lub mieszkania, aż do odwołania -  w tym przypadku kontakt z mieszkańcami polegać będzie tylko na ewentualnej wizycie w budynku lub mieszkaniu.

 

Możliwe jest wysyłanie pism w y ł ą c z n i e w formie papierowej pocztą bądź e-maili i połączenia telefoniczne. W przypadku pism wysyłanych pocztą prosimy dodać numer telefonu lub nazwę skrzynki e-mail.

 

Awarie należy zgłaszać telefonicznie lub e-mailem na adres administratora lub skrzynkę sekretariat@pgm.slupsk.pl.

Telefony:

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 – tel. 59 84 87 600

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 15 – tel. 59 84 87 640

Administracja Zasobów Gminnych, Plac Zwycięstwa 4 - tel. 59 84 87 671

Zarząd PGM, ul. Tuwima 4 – tel. 59 84 87 500

 

Przepraszamy bardzo za powyższe utrudnienia. Będziemy wdzięczni za zrozumienie podjętych działań.

 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 30 października 2020 roku, aż do odwołania.

 

Ewa Wach

Prezes Zarządu PGM Sp. z o.o.

 

Informacja dodatkowa.

W celu bezpośredniego odbioru prosi się osoby dostarczające przesyłki: Poczty Polskiej, zamówione przesyłki towarowe, korespondencję Urzędu Miejskiego, aby telefonicznie powiadomiły sekretariaty o dostarczeniu na miejsce i konieczności odbioru przesyłek.