Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, odstępuje od przeprowadzenia przetargu ograniczonego na najem na garaży położonych w Słupsku przy:

  • ul. Poniatowskiego 12-25, o powierzchni 16,24 m² (działka nr 1133 obr. 6) – garaż nr 45 w kompleksie garaży murowanych,
  • ul. Poniatowskiego 12-25, o powierzchni 16,24 m² (działka nr 1185 obr. 6) – garaż nr 26 w kompleksie garaży murowanych.

Odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na w/w garaże następuje zgodnie z § 14 ust. 8 zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r.

DYREKTOR

ds. zarządzania nieruchomościami

Andrzej Nazarko