Informacja dla Najemców lokali komunalnych oraz Właścicieli lokali wyodrębnionych

Zarząd PGM Sp. z o.o. informuje, że z dniem 2 listopada 2023r. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. wprowadziła nową taryfę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Od 2 listopada 2023 roku cena dostawy wody wynosi 3,70 zł brutto za m3 (cena dotychczasowa 3,11 zł), natomiast odprowadzenie ścieków 6,11 zł za m3 (zamiast 5,96 zł).

Ze względu na późny termin otrzymania informacji o podwyżce PGM informuje, że do końca bieżącego roku wpłaty zaliczek na poczet zużycia wody i odprowadzenia ścieków należy dokonywać w dotychczasowej wysokości.

Ponieważ rozliczenie roczne kosztów będzie uwzględniało faktury listopadowe (od 2.11)  i grudniowe wystawione przez Wodociągi wg nowej taryfy, system rozliczający koszty dokona symulacji stanów wodomierzy na dzień 2 listopada, na podstawie wcześniejszego i kolejnego odczytu. Nowe karty wymiaru opłat zostaną dostarczone w grudniu 2023 r. lub w styczniu 2024 r. podczas dokonywania odczytów stanów wodomierzy. Mieszkańcy posiadający dostęp do Internetowej Obsługi Kontrahentów mogą podać aktualne stany wodomierzy poprzez Internet, a pozostali bezpośrednio do swoich administratorów lub mailowo.

Z wyrazami szacunku

    Zarząd Spółki