WYCIĄG Z WYKAZÓW

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o wywieszeniu wykazu garaży przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

 Pełną treść wykazu umieszczano na tablicach ogłoszeń :

 

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :
  • • siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),
  • • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),
  • • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),
  • • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

 

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące trybu bezprzetargowego wynajęcia garażu uzyskać można w biurze lokali użytkowych, garaży i reklam – PGM Sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 4      w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia ww.  procedury wynajęcia garażu bez podania przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.