LISTY LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

PGM Sp. z o.o. przedstawia do wiadomości osób umieszczonych na listach oczekujących na lokale komunalne:

  • Listę lokali mieszkalnych – przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt,
  • Listę lokali przeznaczonych do zawarcia umowy najmu socjalnego, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które złożyły deklarację woli wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt mogą obejrzeć lokale wykazane na w/w listach (zgodnie z wielkością gospodarstwa domowego – odpowiednio do umieszczenia na liście oczekujących na lokale: mieszkalne lub najmu socjalnego). Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić telefonicznie w sekretariacie administracji właściwej dla lokalu do 15 stycznia 2021 r., zgodnie z informacją widniejącą pod w/w listami. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego z powodu występowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania podczas oglądania lokali wymagane jest noszenie ochrony ust i nosa oraz ubranie rękawiczek ochronnych.  Ponadto w oglądanym lokalu mogą przebywać jednorazowo maksymalnie 3 osoby oraz należy zachować 2 metry odstępu.

W przypadku wyrażania zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu należy złożyć na druku PGM-RM11 w terminie nieprzekraczającym 31 stycznia 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Na adres PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 w Słupsku (decyduje data stempla pocztowego).

PGM Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość wycofania w każdym momencie lokali z listy do remontu.