LISTY LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

PGM Sp. z o.o. przedstawia do wiadomości:

•    Listę lokali mieszkalnych – przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt - dla osób umieszczonych na liście mieszkaniowej oraz dla osób nieumieszczonych na liście mieszkaniowej.

•    Listę lokali przeznaczonych do zawarcia umowy najmu socjalnego, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt – dla osób umieszczonych na liście socjalnej.

Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które złożyły deklarację woli wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz gospodarstwa domowe nieumieszczone na liście mieszkaniowej mogą obejrzeć lokale wykazane na w/w listach (zgodnie z wielkością gospodarstwa domowego – odpowiednio do umieszczenia na liście oczekujących na lokale: mieszkalne lub najmu socjalnego). Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić w sekretariacie Administracji Zasobów Gminy do 15 maja 2024 r., zgodnie z informacją widniejącą pod ww. listami.

W przypadku wyrażenia zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu (druk PGM-BSL.IIIA lub druk PGM-BSL.IIIB) należy złożyć do końca miesiąca maja 2024 r. w sekretariacie AZG znajdującym się przy Placu Zwycięstwa 4 w Słupsku.

 

Realizacja procedury remontowej odbywa się zgodnie z kolejnością wymienioną w § 27 uchwały nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

 

PGM Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość wycofania w każdym momencie lokali z listy do remontu.