LISTY LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

PGM Sp. z o.o. przedstawia do wiadomości:

•    Listę lokali mieszkalnych – przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt - dla osób umieszczonych na liście mieszkaniowej.

•    Listę lokali przeznaczonych do zawarcia umowy najmu socjalnego, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt – dla osób umieszczonych na liście socjalnej.

•    Listę lokali mieszkalnych – przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt - dla osób nieumieszczonych na liście mieszkaniowej.

Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które złożyły deklarację woli wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz gospodarstwa domowe nieumieszczone na liście mieszkaniowej mogą obejrzeć lokale wykazane na w/w listach (zgodnie z wielkością gospodarstwa domowego – odpowiednio do umieszczenia na liście oczekujących na lokale: mieszkalne lub najmu socjalnego). Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić w sekretariacie Administracji Zasobów Gminy do 15 maja 2023 r., zgodnie z informacją widniejącą pod w/w listami.

W przypadku wyrażenia zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu należy złożyć do końca miesiąca maja 2023 r. w sekretariacie:

•    PGM Sp. z o.o. znajdującym się przy ul. Tuwima 4 w Słupsku - druk PGM-BSL.IIIA,

•    AZG znajdującym się przy Placu Zwycięstwa 4 w Słupsku – druk PGM-BSL.IIIB.

 

PGM Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość wycofania w każdym momencie lokali z listy do remontu.