LISTY LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

PGM Sp. z o.o. przedstawia do wiadomości osób umieszczonych na listach oczekujących na lokale komunalne:

•    Listę lokali mieszkalnych – przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt

•    Listę lokali przeznaczonych do zawarcia umowy najmu socjalnego, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które złożyły deklarację woli wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt mogą obejrzeć lokale wykazane na w/w listach (zgodnie z wielkością gospodarstwa domowego – odpowiednio do umieszczenia na liście oczekujących na lokale: mieszkalne lub najmu socjalnego). Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić w sekretariacie Administracji Zasobów Gminy do 15 września 2022 r., zgodnie z informacją widniejącą pod w/w listami.

W przypadku wyrażenia zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu należy złożyć na druku PGM-BSL.IIIA do końca miesiąca września 2022 w sekretariacie PGM Sp. z o.o. znajdującym się przy ul. Tuwima 4 w Słupsku.

 

PGM Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość wycofania w każdym momencie lokali z listy do remontu.