Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne

Dokumenty dostępne na http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3429.html