Nawiązując do Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupsk Nr 494/ZN/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku (https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/), uprzejmie informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu dla budowy zadania inwestycyjnego pn.: „Bulwarowy Zakątek” realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Celem konsultacji jest pozyskanie Państwa uwag dotyczących tego projektu.

W związku z powyższym  zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne o zasięgu ogólnomiejskim, które odbędzie się w dniu:

08 lipca 2024 roku o godzinie 15:00

na terenie realizacji projektu „Bulwarowy Zakątek” znajdującym się pomiędzy budynkami Grodzka 1 i Grodzka 1A w Słupsku.

Informujemy również o dwóch dyżurach konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 w dniach:

 

  • 05 lipca w godzinach od 10:00 do 12:00
  • 15 lipca w godzinach od 15:00 do 17:00

 

Zapisy na konsultacje w ramach dyżurów odbędą się w formie elektronicznej, poprzez wysłanie danych kontaktowych na adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl, w tytule e-maila należy wpisać „Dyżur konsultacyjny – konsultacje SBO 2024”,  bądź telefonicznie pod numerem 59 848 75 15.

- Udostępnienia dokumentu w formie papierowej w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 oraz w formie elektronicznej na stronie www.slupsk.pl,

- zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@pgm.slupsk.pl do 26 lipca 2024 r.

- zgłoszenia uwag za pomocą formularza dostępnego na platformie konsultacyjnej http://slupsk.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne,

- telefonicznego zgłaszania uwag przez cały okres konsultacji w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu 783 271 614.