Przejdź do treści

Informacje o logowaniu do Internetowej Obsługi Kontrahentów (IOK)

Internetowa Obsługa Kontrahentów (IOK) umożliwia właścicielom oraz najemcom lokali komunalnych (w oparciu ważną umowę) dostęp do informacji o posiadanym (wynajmowanym) lokalu, takich jak: salda opłat, naliczenia, wpłaty, stany wodomierzy (z możliwością wprowadzenia odczytu) itp.

Aby uzyskać dostęp do IOK należy drogą elektroniczną na adres iok@pgm.slupsk.pl  wysłać wypełniony wniosek (skan, zdjęcie) o wydanie identyfikatora Użytkownika i hasła. We wniosku należy podać adres posiadanego e-maila, który jest ważny przy ewentualnym odzyskiwaniu zapomianego hasła.

Identyfikator oraz hasło zostanie przesłane drogą mailową, po potwierdzeniu tożsamości składającego wniosek.

Podczas pierwszego logowania, należy zapoznać się z Regulaminem IOK i zaakceptować go. Również należy dokonać zmiany hasła dostęu, poprzez dwukrotne podanie nowego hasła.

Poniżej do pobrania Regulamin IOK i  druk Wniosku.

back to top