Przejdź do treści

Program "Dozorca"

Program „DOZORCA”  jest jedną z form oddłużenia się mieszkańców zasobów gminnych z tytułu zaległości czynszowych. Program realizowany jest przy współpracy Słupskiego Centrum Wolontariatu, Fundacji „Moje Miasto Słupsk” oraz PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Uczestnicy programu są wolontariuszami świadczącymi usługi na rzecz miasta w zakresie wykonywania remontów w budynkach wchodzących w komunalny zasób mieszkaniowy oraz utrzymania porządku na terenach i w jednostkach budżetowych będących własnością miasta.

Początki programu datujemy na lato 2010r. , wtedy to wyłoniono Pełnomocnika ds. Programu Dozorca oraz zawarto trójstronną umowę współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Wolontariatu, Fundacją, i Spółką PGM. Następnie, z każdą osobą chętną do uczestnictwa w projekcie, została przeprowadzona rozmowa oraz wywiad środowiskowy, który w końcowej fazie rekrutacji pozwolił Pełnomocnikowi na wydanie opinii o możliwości uczestnictwa.  Po zakończeniu rekrutacji wszystkie zakwalifikowane osoby przeszły szkolenie woluntarystyczne i BHP. Należy podkreślić, iż z każdym wolontariusz jest objęty umową o świadczenie usług, jak również ubezpieczony na czas trwania umowy. Każdy uczestnik programu posiada indywidualną kartę czasu prasy, w której znajduje się wykaz godzin przepracowanych. Pod koniec obowiązywania umowy godziny zebrane przez uczestnika zostają sumowane i pomnożone przez wartość danej pracy. W przypadku prac porządkowych świadczonych zimą wartość prac wynosi - 10 zł/godz., latem – 8 zł/godz. natomiast prace remontowe zostały wycenione na 10 zł/godz. Po wyliczeniu kwoty jaka została wypracowana, wolontariusz składa wniosek do Komisji ds. Ulg i Umorzeń działającą przy PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Decyzją komisji kwota odpracowana zostaje umorzona.

Do połowy 2011 program Dozorca przewidywał tylko możliwości odpracowania zadłużenia w postaci świadczenia usług porządkowych, jednakże z uwagi na potencjał oraz zdolności i umiejętności osób biorących udział w programie bądź chętnych do przystąpienia do niego, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu usług o prace remontowo-budowlane. W ten sposób od jesieni 2011r. wolontariusze również zajmują się remontami klatek schodowych i lokali. Od października 2015 rozszerzono zakres działalności wolontariuszy o jednostki budżetowe Miasta Słupska.

Cieszy nas to, iż projekt „Dozorca” realizuje podstawowy cel do jakiego został powołany tj. odpracowanie zadłużenia poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób w trudnej sytuacji materialnej w ramach świadczenia wolontariatu na rzecz miasta Słupska. Należy zauważyć, iż uczestnictwo w drugim etapie projektu  i wejście w skład  „ekipy remontowej” nie tylko jest szansą  na odpracowanie zadłużenia, ale również daje możliwość pozyskania doświadczenia zawodowego, tak obecnie pożądanego na rynku pracy.

 

Suma dotychczasowego oddłużenia w programie (na dzień 31.08.2015) wynosi ponad 575 tys. zł, oddłużono 191 uczestników programu, a średnia oddłużenia jednej osoby wyniosła prawie 3 tys. zł.

Program "Dozorca" zajął II miejsce w Polsce w 2012 roku w konkursie: Samorządowy Lider Zarządzania w dziedzinie: Komunalna Gospodarka Mieszkaniowa w kategorii: Miasto na prawach Powiatu.

 

pliki do pobrania
back to top