Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

AGNIESZKA ZWIERZ

PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
 W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR

 na wolne stanowisko

pracownika w dziale technicznym

 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne w specjalności instalacji sieci wodno - kanalizacyjnych, gazowych,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji instalacji gazowych,
 • ogólny staż pracy: minimum 1 rok,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie remontów i bieżącej konserwacji
  w/w branżach,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz ustawy o własności lokali w zakresie wspólnot.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • pewność siebie i motywacja do pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • znajomość przepisów prawnych, zarządzeń, wytycznych wydawanych przez Prezesa PGM Sp. z o.o. w zakresie prowadzonych spraw,
 • prowadzenie spraw związanych z pracami wodno-kanalizacyjnymi, c.o., oraz gazowymi,
 • sprawdzanie wniosków i zgłoszeń remontowych wynikających z podań lokatorów,
 • wystawianie zleceń na wykonanie prac wodno-kanalizacyjnych, gazowych i c.o.,
  a także nadzór nad ich terminową i rzetelną realizacją,
 • nadzór, rozliczanie i odbiór prac polegających na naprawach i wymianach instalacji wodno-kanalizacyjnych.,
 • nadzór i rozliczenie przeglądów gazowych i wystawianie warunków dotyczących instalacji gazowej i odbiorników gazowych,
 • weryfikacja faktur i rachunków powykonawczych z nadzorowanych prac,
 • udział w odbiorach robót,
 • prowadzenie przeglądów technicznych wodno-kanalizacyjnych, gazowych i c.o. budynków zgodnie z posiadanymi aktualnie uprawnieniami

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,
 • długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 • praca wykonywana wewnątrz budynku i w terenie.

 Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujący wymagane roczne doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji (RODO).


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Termin składania dokumentów do 24.09.2021 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

pliki do pobrania:

 

powrót do góry strony