Przejdź do treści

PRACOWNIK DZIAŁU WINDYKACJI

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika działu windykacji, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia poprzedzony umową na okres próbny.

 

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • mile widziane doświadczenie w windykacji
 • umiejętności zawodowe: znajomość przepisów prawa cywilnego, ustawy o własności lokali w zakresie Wspólnot, ustawy o ochronie praw lokatorów
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • pewność siebie i motywacja do pracy
 • nastawienie na realizację wyznaczonych celów
 • znajomość obsługi komputera, programów bilingowych/f-k i pakietu MS Office

 

 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • realizacja procesu windykacji zgodnie z przyjętymi procedurami,
 • wystawianie wezwań do zapłaty i innych wezwań,
 • analiza sald,
 • weryfikacja zgromadzonej dokumentacji dotyczącej klienta i proponowanie dalszych działań windykacyjnych,
 • obsługa klienta w zakresie działań windykacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań wewnętrznych,
 • udzielanie informacji klientom
 • obsługa programu DOM-5

Odpowiedzialność pracownika na stanowisku:.:

 • terminowe realizowanie procesu windykacji,
 • rzetelne sporządzanie sprawozdań wewnętrznych,
 • weryfikacja zgromadzonych dokumentów i proponowanie dalszych działań windykacyjnych. 
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście (w sekretariacie spółki lub w dziale kadr p. 14  Słupsk, ul. Tuwima 4),
 • pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4  z dopiskiem:

            „nabór na stanowisko pracownika działu windykacji”  (liczy się data wpływu)

 • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

 

Termin składania dokumentów do 26.08.2019 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji.
Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

Pliki do pobrania:

back to top