Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O WYNIKU REKRUTACJI - Dział Windykacji

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W DZIALE WINDYKACJI

W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko 
w dziele Windykacji w PGM Sp.z o.o. w Słupsku Prezes Spółki unieważnił procedurę naboru.

Uzasadnienie:

Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

back to top