Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w dziale księgowości, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia1.   Wymagania :

 a)       obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 c)       kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 d)       wykształcenie - wyższe  lub średnie o profilu ekonomicznym,

 e)       mile widziane doświadczenie w obszarze księgowości,

 f)       umiejętność sporządzania analiz finansowych,

 g)       dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne,

 h)       mile widziana znajomość przepisów z zakresu:

            -         Ustawy o rachunkowości,
            -         Ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT.

 2.        Wymagania dodatkowe:

  a)       umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

  b)       rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność,

  d)       pewność siebie i motywacja do pracy, nastawienie na realizację wyznaczonych celów,

  e)       umiejętność pracy w zespole,

  f)        odporność na stres,

  g)       znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 3.       Opis stanowiska:

  a)    księgowanie dokumentów, analiza sald, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów, sporządzanie przelewów,

  b)    bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
  
  c)    obsługa programu informatycznego DOM5 firmy Sacer.

  d)    przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

  e)     udzielanie informacji klientom Spółki 

  1. Wymagane dokumenty:
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji,


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

na adres e- mail       rekrutacja@pgm.slupsk.pl

Termin składania dokumentów do 10.05.2021 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

powrót do góry strony