Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INSPEKTOR

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia

 

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata na stanowisku technika budowlanego lub kierownika budowy, 
 • umiejętności zawodowe: uprawnienia budowlane, bądź osoba na etapie zdobycia uprawnień budowlanych,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • pewność siebie i motywacja do pracy
 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • wykonywanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich zgodnie z Ustawą- Prawo Budowlane,
 • umiejętność czuwania nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji,


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

na adres e-mail: rekrutacja@pgm.slupsk.pl

Termin składania dokumentów do 23.09.2020 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

back to top